Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

13:16
8466 1bf2
13:16
13:16
saysomething
13:15
saysomething
13:15
saysomething
13:14
7069 d035
Reposted fromkrzysk krzysk viamrsciastko mrsciastko
saysomething
13:14
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamrsciastko mrsciastko
13:14
6623 6fc9 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viamrsciastko mrsciastko

May 21 2017

saysomething
19:15
2837 2dd8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadamemonroe madamemonroe
19:14
5322 eee2 500

Hong Kon color blocking, Justyna Zduńczyk

Reposted fromoolong oolong viaiblameyou iblameyou
saysomething
19:13
saysomething
19:13
3886 9202
Reposted fromfiffey fiffey viathatwasntadream thatwasntadream
saysomething
19:13
6931 ec8c
Reposted from12-10-2014 12-10-2014 viamadamemonroe madamemonroe
saysomething
19:13
Jeszcze w szkole, pamiętam, mówiono nam, że w naszych organizmach jest węgla na 2000 ołówków, wapnia na 30 kawałków kredy i żelaza na jeden gwóźdź.

Dzieciom trzeba mówić co innego: że ich organizm można liczyć w diamentach, kielichach wina, filiżankach herbaty i balonach.

Leżała skulona jak płód. Lewą dłoń trzymałem... pod jej stopami, prawą na czubku głowy, objąłem ją mocniej, mocniej przytuliłem do brzucha mówiąc:

teraz jesteś moja
jesteś jak tysiąc diamentów
jak garść złotych obrączek
jak kreda na tysiąc gier w klasy.

— Julio Cortazar - Gra w Klasy
Reposted fromvith vith viaiblameyou iblameyou
saysomething
19:12
5401 9d90
19:12
saysomething
19:12
6263 fbe9
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viagwiazdeczka gwiazdeczka
saysomething
19:12
0271 481b 500
Rupi Kaur - "Mleko i miód"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagwiazdeczka gwiazdeczka
19:11
4297 8d6b 500
Reposted fromidiod idiod viaiblameyou iblameyou
19:11
8541 b5c4 500
Reposted fromstrzepy strzepy viamadamemonroe madamemonroe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl